OÜ Catwees kliendiandmebaasi ankeet

Hr.Pr.

KLIENDI kohustused ja õigused:

  1. Klient kohustub Catwees OÜle esitama õiged kontaktandmeid ja kontaktandmete muutusel teavitab sellest Catwees OÜ-d.
  2. Käesoleva kliendiandmebaasi ankeedi allkirjastamisega annab klient Catwees OÜ-le nõusoleku kliendi poolt esitatud isikuandmete töötlemiseks ning edastamiseks kolmandale isikule Honda maaletoojale Eestis esindusele, kes võib esitatud andmeid kasutada kliendirahulolu uuringu teostamiseks ning kliendi teavitamiseks sõidukiga seonduvatest tootjatehase kampaaniatest.
  3. Kliendil on õigus keelduda Catweesi OÜ poolt edastatavast informatiivsest reklaamist.

OÜ CATWEES kohustused ja õigused:

  1. Catwees OÜ kohustub töötlema kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
  2. Catwees OÜ kohustub kasutama kliendi poolt esitatud andmeid vaid oma andmebaasis.
  3. Catwees OÜ-l on õigus edastada kliendi poolt esitatud isikuandmeid kolmandale isikule Honda maaletoojale Eestis.
  4. Catwees OÜ omab õigust kliendi poolt esitatud andmete hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parandada teenuste ja toodete valikut.
  5. Catwees OÜ omab õigust kasutada kliendi poolt esitatud andmeid kliendirahulolu uuringu teostamiseks, kliendi teavitamiseks sõidukiga seonduvatest tootjatehase kampaaniatest ning edastada kliendi nõusolekul Catwees OÜ poolt edastatavat informatiivset reklaami.