Honda Autoabi

autoabi

Honda Autoabi – see on Honda viis pakkuda oma kliendile parimat.

Honda Autoabi kindlustab Sinu reisi kiire ja sujuva jätkumise Euroopas, kui see on katkenud tehnilise vea tõttu.

Kolme aasta reisitugi

Honda Autoabi laieneb Eestis alates 01.01.2006 registreeritud uutele Honda sõiduautodele, mis on tavakasutuses. Honda Autoabi kehtib kolm aastat (36 kuud) alates auto esmaregistreerimise hetkest.

Honda Autoabi – uue aja reisitugi

Paindlik ja mitmekülgne

Honda Autoabi pakub järgnevaid teenuseid:

  • Pisiremont kohapeal kestvusega alla 1 tunni, mille hulka loetakse ka Sinu poolt põhjustatud puudused või rikked, nagu rehvi purunemine, kütuse lõppemine, kaotatud või purunenud süütevõti.
  • Kui viga ei ole võimalik parandada kohapeal, organiseeritakse auto vedu Honda teeninduspunkti või kui lähim Honda teeninduspunkt on kaugemal kui 100 km, siis lähimasse Autoabi töökotta.
  • Kui sõidukit ei saada töökorda samal päeval, siis võimaldatakse Sul valida üks allpool loetletud teenustest:
    a) kindlustatakse Sulle asendusauto (maksimaalne hüvitatav kulu on 336 EUR kolmeks ööpäevaks);
    b) kui Sinu elukoht asub kaugemal kui 100 km remondikohast, kindlustatakse Sulle ja teistele autos reisinud isikutele majutuskoht (maksimaalne hüvitatav kulu on 112 EUR isiku kohta kolmeks ööks, kuid mitte rohkem kui 336 EUR kolmeks ööks olenemata isikute arvust);
    c) kõikidele autos reisinutele I klassi rongipiletid või bussipiletid elukohta või reisi sihtkohta, mis asub Honda Autoabi poolt kaetavas riigis, kui rongisõit kestaks kuni 8 tundi. Kui rongisõit kestaks üle 8 tunni, on autos reisijatel õigus turistiklassi lennupiletitele elukohta või reisi sihtkohta, mis asub Honda Autoabi poolt kaetavas riigis.

Kui oled naasnud koju või jätkanud reisi remonttööde ajal, pakub Honda Autoabi Sulle või Sinu volitatud esindajale (ühele inimesele) auto kättesaamiseks I klassi rongipiletit või bussipiletit remonttööde teostamise kohta, kui rongisõit kestaks kuni 8 tundi, või turistiklassi lennupiletit, kui rongisõit kestaks üle 8 tunni.

Varuosad tasuta kohale

Kui auto remondiks vajalikke varuosi ei ole selle remonditöökoja laos, kuhu auto viidi, kindlustab Honda Autoabi nende tasuta toimetamise nimetatud remonditöökotta. Varuosade maksumust ning võimalikke tollikulusid Honda Autoabi ei kata.

Krediidivõimalus

Kui remonttööd ei kuulu Honda Autoabi korvatavate hulka ning Sul ei ole võimalik tasuda välismaal olles teostatud tööde eest, võib Honda Autoabi teda rahuldava tagasimakse garantii korral krediteerida Sinu remondikulusid. Liiklusavarii, varguse või muu välise põhjuse tõttu probleemidesse sattunult on Honda Autoabi samuti Sinu käsutuses, kuid sellisel juhul jäävad kulud (kohalesõit, hotell, piletid, auto pukseerimine vms) Sinu enda kanda.

Honda Autoabi. Helistamisest piisab

Sinu autos on kleebis koos oluliste telefoninumbritega. Nendele helistades kindlustatakse Sulle ühendus Sind aitama tuleva abilisega järgnevates riikides Euroopas:

Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Ceuta (Hispaania), Eesti, Gibraltar, Hispaania, Holland, Iirimaa, Inglismaa, Island, Itaalia, eks-Jugoslaavia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luxembourg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, šveits, Slovakkia, Soome, St. Peterburgi piirkond, Taani, Tšehhi, Ungari, Vatikan.

PS! Saamaks abi Honda Autoabilt, on sul vaja teatada allpool loetletud andmeid (need leiad ka oma auto tehnilisest passist):
Auto mark ja tüüp:
Registreerimisnumber:
VIN-kood:
Auto müünud ettevõtte nimi:
Auto esmaregistreerimiskuupäev:
Ära unusta ütlemast ka oma nime, aadressi ning telefoninumbrit!

Nagu panid tähele, pakub Honda uus Autoabi Sulle mitmeid kasutuseeliseid. Saad jätkata pooleliolevat reisi kiiresti ja vaevata kõikjal Euroopas.

Autoabi telefonid:
(+372) 699 8028 (välismaal olles)
8004455 (Eestis olles)

Head reisi!