Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED:

Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas Catwees OÜ („meie“) töötleb Teie isikuandmeid

 

1 ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA
Juriidiline isik, kes vastutav Teie isikuandmete töötlemise eest:
Catwees OÜ
Ehitajate tee 2
Pärnu 80010
Tel: +372 6503 300
E-post: tallinn@catwees.ee

2 ISIKUANDMETE KASUTAMINE
Meie kasutame Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
2.1 meie veebilehe kasutamise korral:
a. Teie taotluste töötlemisel: Isikuandmeid kasutatakse, et võtta Teiega ühendust auto proovisõidu ning muude teenuste jaoks, mida saab tellida meie veebilehe kaudu. Lisaks, kui Teie annate oma nõusoleku sellele taotlusele, siis nõustute lisaks, et Teie isikuandmeid töödeldakse turunduslike eesmärkide jaoks, nagu on kirjeldatud allpool ja isikuandmed on seotud küpsiste andmetega, nagu on kirjeldatud meie küpsiste põhimõtetes.
i. Milliseid isikuandmeid meie kasutame? Nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki andmed ja eelistused.
ii. Töötlemise alus: Catwees OÜ privaatsuspoliitikaga nõustumine.
iii. Kustutamise kuupäev: Kliendi kirjalik taotlus.
b. Turundus: Isikuandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel, saates Teile asjakohaseid turundusmaterjale, sh nt uudiskirju, pakkumisi, infomaterjale. Teie isikuandmed on seotud küpsiste andmetega, mida on kirjeldatud meie küpsiste põhimõtetes.
i. Milliseid isikuandmeid meie kasutame? Nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki andmed ja eelistused.
ii. Töötlemise alus: Catwees OÜ privaatsuspoliitikaga nõustumine.
iii. Kustutamise kuupäev: Kliendi kirjalik taotlus.
c. Veebilehe kasutajakogemuse optimeerimine: Isikuandmeid kogutakse selle kohta, kuidas Teie kasutate meie veebilehte. Meie kasutame isikuandmeid, et optimeerida meie veebilehe kasutajakogemust ja meie pakutavaid teenuseid. Vt lähemalt meie küpsiste põhimõtetest.
i. Milliseid isikuandmeid me kasutame? Küpsiste andmeid, veebilehe kasutaja käitumist ja kasutajaküsitlusi ning seotud auhinnamänge kasutatakse lisaks tavapärastele isikuandmetele (nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber).
ii. Töötlemise alus: Catwees OÜ privaatsuspoliitikaga nõustumine.
iii. Kustutamise kuupäev: Kliendi kirjalik taotlus.
d. Veebilehe statistika: Isikuandmeid kaustatakse statistika loomiseks veebilehe kasutamise ja seotud teenuste kohta.
i. Milliseid isikuandmeid me kasutame? Küpsiste andmeid, veebilehe kasutaja käitumine
ii. Töötlemise alus: Catwees OÜ privaatsuspoliitikaga nõustumine.
iii. Kustutamise kuupäev: Kliendi kirjalik taotlus.

2.2 Järelteeninduse kasutamine – Kui Teie kasutate meie teenindustöökodade võrgustikku, saame ja töötleme meie Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
a. Teenuste osutamine. Kui Teie kasutate meie teenindustöökodasid, siis töötleme Teie isikuandmeid tellitud teenuste osutamiseks. See hõlmab autode, varuosade, tööde, teenuste jne tellimist.
i. Milliseid isikuandmeid meie kasutame? Nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki andmed ja eelistused.
ii. Töötlemise alus: Kliendiandmebaasi ankeet või Catwees OÜ privaatsuspoliitikaga nõustumine.
iii. Kustutamise kuupäev: Kliendi kirjalik taotlus.
b. Teeninduse ja garantiiga seotud käsitlemine. Tehtud teenuste ja ülevaatuste dokumenteerimiseks, mis on eelduseks tehase garantii säilitamisele, saame ja töötleme meie teavet Teie auto kohta. Sama kehtib ka tehase poolt defektide ja puuduste kõrvaldamise toimingute kohta. Garantiijuhtumite käsitlemisel esitatakse edasimüüja, importija ja tehase vahelise suhtluse dokumendid ja menetlusteave ning töödeldakse neid. Need dokumendid võivad sisaldada Teie isikuandmeid lisaks sõiduki andmetele.
i. Milliseid isikuandmeid meie kasutame? Nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki andmed ja toimingute ajalugu.
ii. Töötlemise alus: Kliendiandmebaasi ankeet või Catwees OÜ privaatsuspoliitikaga nõustumine.
iii. Kustutamise kuupäev: Kliendi kirjalik taotlus.

2.3 Klientide rahuloluküsitlused. Et jätkuvalt jälgida klientide rahulolu turu lõikes ja saada teavet klienditeeninduse jätkuva parandamise jaoks, saame Teie isikuandmeid tehtud kliendi rahulolu küsitlustest – SMS tagasiside, e-küsitlused.
i. Milliseid isikuandmeid meie kasutame? Nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki andmed ja eelistused.
ii. Töötlemise alus: Kliendiandmebaasi ankeet või Catwees OÜ privaatsuspoliitikaga nõustumine.
iii. Kustutamise kuupäev: Kliendi kirjalik taotlus.
2.4 Meeldetuletused järelteeninduses: Et tagada heal tasemel klienditeenindus, saadame Teile meeldetuletusi – kerekorrosioonikontroll, hooldusmeeldetuletus, tehnoülevaatus jne. Meeldetuletustega seonduvalt töötleme Teie isikuandmeid.
i. Milliseid andmeid me kasutame? Nimi, aadress, e-posti aadress, sõiduki andmed.
ii. Töötlemise alus: Kliendiandmebaasi ankeet või Catwees OÜ privaatsuspoliitikaga nõustumine.
iii. Kustutamise kuupäev: Kliendi kirjalik taotlus.
2.5 Statistika ja aruandlus. Et hinnata meie keskuste tegevust, jälgida töö tulemuslikkust ja parandada müügiprotsesse ning koostada kliendi- ja turuanalüüse ettevõtluse arendamise jaoks, saame Teie isikuandmeid ja töötleme neid.
i. Milliseid isikuandmeid meie kasutame? Nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki andmed ja toimingute ajalugu.
ii. Töötlemise alus: Kliendiandmebaasi ankeet või Catwees OÜ privaatsuspoliitikaga nõustumine.
iii. Kustutamise kuupäev: Kliendi kirjalik taotlus.

3 TEIE ISIKUANDMETE AVALDAMINE

Vastavalt vajadusele avaldame Teie isikuandmeid Volitatud Töötlejatele OÜ Catwees poolt sõlmitud Privaatuse ja andmetöötluse lepingule. Need võivad olla:
a) Honda maaletooja Eestis
b) Eestis registreeritud finantsettevõtted, kindlustusettevõtted.
c) Maanteamet
d) Seaduse alusel

4 TEIE ÕIGUSED

Teil on järgmised õigused:
• Teil on õigus nõuda teavet oma isikuandmete kohta, neid parandada või need kustutada.
• Teil õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest ja piirata, millisel määral Teie isikuandmeid võib töödelda.
• Teil on tingimusteta õigus keelduda isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil.

Teie saate kasutada oma õigusi, võttes ühendust isikuandmete töötlejaga eespool esitatud kontaktandmeid kasutades või kirjutades aadressil tallinn@catwees.ee

Viimati uuendatud: 25. mai 2018