Honda Garantii

Kõikidel Honda Marine toodetel on 5-aastane garantii, kui ostjaks on eraisik, ja 1-aastane garantii, kui ostjaks on juriidiline isik. Honwave paatidele on garantii 2 aastat.
Meie eesmärk on tagada seadme väärtuse säilimine kogu selle tööea jooksul, nii garantii ajal kui ka edaspidi. Kõik Honda tootega seotud hooldustööd tuleb teostada Honda volitatud edasimüüja juures ja selleks ettenähtud ajavahemike tagant.

garantiid